بافت تاریخی یزد و ارائه چند پیشنهاد

آیینه یزد - بافت تاریخی یزد و ارائه چند پیشنهادبا احترام نظر به اینکه اینجانب محمدرضا کوچک‌زاده (دارای فوق لیسانس عمران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد) حدود 6 سال به عنوان مدیر مسئول نشریه گنجینه یزد و حدود 6 سال نیز به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یزد در دوره سوم، پیگیر حل مشکلات مربوط به بافت تاریخی یزد بوده‌ام از سال 76 تاکنون به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط به مشکلات عدیده موجود در این بافت وسیع از شهر هستم و ماهی چند نوبت جهت امور کارشناسی ساختمان تا ارزیابی تعیین خسارت به این بافت تاریخی مراجعه می‌کنم لذا به عنوان یک شهروند مطلع یزدی موارد زیر را به اطلاع مدیران ومسئولان و خوانندگان می‌رساند.
1- ضروری است در هر گونه اظهار نظر جهت بافت تاریخی یزد هم ملاحظات میراث فرهنگی و گردشگری و هم رفع نیازهای ساکنین خصوصاً ساکنین بومی مد نظر قرار گیرد تا بیش از این بافت تاریخی یزد از ساکنین بومی تخلیه نشود و بر مشکلات آن اعم از سکونت بیگانگان و افراد معتاد و یا خالی از سکنه افزوده نگردد و موجبات توسعه بی رویه بیشتر شهر یزد نیز فراهم نشود.
2- مخروبه‌های غیر قابل بازسازی و بناهای بی ارزش و فضاهای معطل مانده شناسائی و روی نقشه شهر لکه‌گذاری گردد تا میزان آنها مشخص و روشن شود سپس با برنامه ریزی جهت نوسازی آنها، اقدامات اساسی صورت گیرد و در نتیجه بر جاذبه زندگی در این بافت افزوده و شهر بی‌رویه رشد نکند. 3- همانطور که در سال‌های گذشته با تعریض و ایجاد شبکه‌هائی در بافت تاریخی یزد از جمله شبکه‌های مصلی، لردکیوان، فهادان، شهیدان ادهمی، کمیته امتداد، شهید چاوشیان، پشت باغ و غیره تا حدودی از مشکلات کاسته و برجاذبه بافت افزوده شده است لازم است تعریض یا احداث شبکه‌های جدیدی نیز طراحی و اجراء گردد از جمله ادامه شبکه‌های لب خندق مصلی تا خیابان امام، شبکه نقیب زاده از خیابان انقلاب تا بلوار دولت آباد که مصوب هم شده است.
4- بعضاً مامورین میراث فرهنگی از هرگونه تعریض معبر که مالکین در نوسازی بنای خود داوطلب اجرا آن هستند جلوگیری می‌نمایند این برخورد تنگ نظرانه به جای حل مشکلات موجب دافعه بیشتر می‌گردد که شایسته است از این اقدام جلوگیری گردد.
5- در خصوص ثبت جهانی قسمتی از بافت تاریخی که مطرح شده است. این اقدام مضراتش بیشتر از منافعش است.

محمدرضا کوچک زاده