توهین به شعور معلمی

آیینه یزد - توهین به شعور معلمیدر هر کابینه‌ای چهره محبوب یا درخشانی به چشم می‌خورد که با بهره‌گیری از ابر و باد و مه و خورشید و فلک کاری کارستان انجام می‌دهد. گرچه تمام کابینه‌ها از این نمونه شاهد دارم ولی از همین نزدیکی‌ها مثال می‌زنم روزی که وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با بوق و سرنا «کارگاه‌های زودبازده» با صرف هزینه‌های میلیاردی مطرح کرد و بعد وزیر پرفروغ مسکن و شهرسازی با بمب خبری مسکن مهر که قرار بود الگوی مدیریت جهان هم بشود و از همین کانال کاندیدای گروهی برای معرفی به عنوان نامزد ریاست جمهوری هم گردید یاد می‌کنم نتیجه این همه هیاهو (هیچ) بود و ویرانی اقتصاد، بدهی بالا سوء استفاده بخوانید (فساد گسترده و فقر اکثریت و غنای اقلیت) و امروز دولتمردان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و به خصوص مردم در رنج و تلاش برای زدودن تبعات این اقدامات به اصطلاح مشعشع هستند. در کابینه اعتدال نقش قهرمان و منجی به وزیر بهداشت و طرح سلامت وی واگذار شد.
اما اصل مطلب نگاه وزیر به پرداخت کارانه پرستارانی که مدعی اجحاف به خودشان در طرح سلامت هستند و نگاه وزیر به اعتراض معلمان و توهین به شعور معلم و مخاطب!! غم انگیز است.
آقای دکتر! شما که به تبلیغ برای طرح می‌پردازید و جمع‌آوری اعتبار! حمایت نظام از شما هم وجود دارد آیا این تلالو و درخشش بزرگترین ضربه را پایگاه اجتماعی وزیر آموزش و پرورش در مقایسه با حضرتعالی نزده است؟
آقای وزیر! بزرگترین ضررکننده طرح شما معلمان و نمونه آن بنده! و تلخ تر آن که به جای پذیرش نواقص و اصلاح به شعور معلمان توهین شده است. معلم از حق خود دفاع می‌کند و برای ایفاد حق همه اقشار مخصوصاً پرستاران و کارگران تلاش می‌کند و اعتراض می‌نماید پس از این سخن تفرقه‌آمیز و توهین‌آمیز چه بهره‌ای عاید خواهد شد؟ به فیلم کنفرانس مطبوعاتی خود نگاه کنید! وقتی به سه برابر شدن کارانه پرستاران به زودی اشاره می‌کنید با لبخندی به معلمان هشدار می‌دهید که اعتراض نکنند ولی بدانید اگر طرح مشعشع مسکن مهر برای کابینه احمدی نژاد سرافرازی آورد طرح سلامت شما هم برای جناب روحانی افتخار می‌آورد و اگر این چاه ویل پر نشود و نتوانید بودجه روزافزون آن را تامین نموده و اختلاف فاحش و تلخ‌پرداختی‌ها حتی در زیر مجموعه خودتان را برطرف کنید و امروز هم شاهد بازگشت پدیده (زیرمیزی گرفتن پزشکان) و تراکم وحشتناک بیمارستان‌های دولتی و محروم ماندن ضعفا از امکانات ویژه بخش خصوصی هستیم بدانید (و این هنوز از لمعات سحر و شب درازی در پیش است) نگارنده با سند و مدرک عرض می‌کنم در حالی که هم بیمه درمانی و هم بیمه تکمیلی و هم بیمه طلایی هستم برای جراحی فرزندم فقط بیمه‌ها 25درصد آن را جبران کرده و علیرغم اینکه سالیانه بیش از 1200000 تومان به عنوان حق بیمه از حقوقم کسر می‌شود اما حمایت نشدم و از یک میلیون مخارج بیمارستان فقط 172000 تومان بیمه تکمیلی تقبل کرد زیرا بیمه بر اساس تعرفه‌های قبل از طرح سلامت محاسبه می‌نماید ولی بیمارستان‌ها بر اساس تعرفه جدید دریافت می‌کنند. به نفع دارا به ضرر نادار باز هم تکرار می‌کنم وقتی صدا و سیما وعده 3 برابر شدن کارانه پرستاران را می‌دهد وزیر با تلخی و لحن توهین آمیز به دوربین نگاه می‌کند و معلمان را خطاب قرار می‌دهد که این افزایش پول کارکرد بیمارستان و از خودمان است و معلمان اعتراض نکنند! جای تاسف است توهین به شعور معلم است.
آوخ ز خریدار
دریغا به فروشنده

 محمدعلی وزیری