حکم «بی‌بی»

زبان‌دراززاده دیروز مطلبی برایم فرستاده بود که یک منبع انگلیسی با هدفی که چهل سال دیگر معلوم می‌شود و خودمان بی‌اطلاع و طی سالیان متمادی مجری و منتشرکننده بی‌مزد و منت و وسیله اجرا شدن آن نقشه می‌شویم برایم فرستاد که آن منبع مدعی است! بانو الیزابت ملکه مملکت بریتانیای سابقا کبیر براساس یک شجره‌نامه از اولاد پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌باشد. با خواندن این مطلب شروع کردم به خندیدن که «آقا قلی» آبدارچی دفتر با چای وارد شد و گفت: به من می‌خندی؟!! من که از اخم ضمیمه سوال «آقا قلی» و هیکل و سبیل کلفتش جا خورده بودم مطلب را به آرامی و با توضیح کافی به نحوی که کاملاً شیر فهم شود تعریف کردم، و سپس گفتم: من که هرچی فکرش می‌کنم نفهمیدم چه نقشه‌ دیگری این چشم آبی‌های مو زرد دارند و کجا را هدف قرار داده و می‌خواهند چه چیزمان را سست کنند. ناگاه «قلی‌خان» هم قاه!!قاه!! خندید و گفت معلوم است اهل «بازی، مازی» و «ورق، مرق» نیستی؟!! ما از اولش به ملکه می‌گفتیم بی‌بی و هرکه بی‌بی!! حکم!! می‌کرد دستش برکت داشت و خوب آورده بود!!! معلومه ملکه از سادات بوده که به او بی‌بی می‌گفتند البته از نوع سادات مصری!

زبان‌دراز