بی‎مهری ها به امام خمینی همچنان ادامه دارد

آیینه یزد - بی‎مهری‏‌ها به امام خمینی همچنان ادامه داردآیت‌ا... صانعی گفت: ریشه برخی مشکلات و عقب‌ماندگی‌های اجتهادی، ناآشنایی با موازین است و برخی ناشی از ناآشنایی با زمان و مکان و برخی سختگیری‌های بی‌مورد و برخی ناشی از بی‌احترامی است که نسبت به بزرگان و علما شد. آیت‌ا... یوسف صانعی در دیدار با برخی از اعضای تحریریه شفقنا، اظهار کرد: زمانی که ما درس امام می‎رفتیم، بعضاً نسبت به ایشان بی‎مهری بود نه اینکه تقصیر باشد بلکه یکسری قصور بود و چه بسا دشمن هم پشت قضیه بود چون آینده امام را می‎دیدند و لذا نمی‎خواستند امام نضج و اوج بگیرد. آیت‎ا... صانعی ادامه داد: بی‎مهری‎ها به امام بعد از فوت آیت‎ا...العظمی بروجردی زیادتر شد و به نظرم همچنان ادامه دارد. شاید 20 سال پیش بود به یکی از آقایان گفتم بیایید مبانی امام را مطرح کنید و در این دروسی که شما می‎گذارید، تحریرالوسیله را بگذارید، حرف امام را مطرح کنید. این مرجع تقلید شیعیان در مورد حقوق زن در اسلام بیان کرد: قرآن کریم 12 بار دعوت به معاشرت معروف کرده است و همین طور می‌فرماید: زن و مرد در کنار یکدیگر آرامش می‎یابند. بزرگانی بیان کرده‎اند که زن برای بیرون رفتن از خانه و حتی نذر از مال خود احتیاج به اجازه شوهر دارد درحالی‌که به نظر من این دیدگاه با مسأله آرامش که به‌عنوان سرّ ازدواج در قرآن مطرح شده، سازگاری ندارد. این مرجع تقلید شیعیان افزود: آیت‏‌ا... خویی در این زمینه یک گام به جلو نهاده و عنوان کردند که خروج زن از منزل در صورتی که مزاحم حقوق مرد باشد احتیاج به اجازه دارد اما اگر مزاحم نباشد احتیاج به اجازه ندارد. بنده به این مسأله قائل هستم که اگر مرد هم بخواهد بیرون برود، اگر مزاحم حقوق زن باشد باید اجازه بگیرد.