اصلاح طلبان بیشتر به دنبال فضای بازتر سیاسی و کاهش احکام دانشجویان هستند

دیدگاه انجمن اسلامی دانشگاه تهران این است که دولت از ظرفیت‌های قانونی خود به خوبی استفاده نمی‌کند.


آیینه یزد - چرا صف‌های کیلومتری نمازجمعه اوایل انقلاب حفظ نشد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت هایی که قانون اساسی برای دولت در نظر گرفته گفت: بر اساس قانون اساسی دولت متولی عرصه‌های مختلف سیاست خارجی و بخش‌های اقتصادی است، ولی در عمل شاهد نقش آفرینی جریانات دیگر هم هستیم. بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران بر این نکته تأکید کرده که حداقل دولت از اختیارات و چهار چوب‌های قانونی خودش حفاظت و حراست کند. غلامرضا ظریفیان در گفت و گو با جماران، در خصوص فضای دانشگاه تهران در سخنرانی روز گذشته رئیس جمهور اظهار داشت: هر سال تعدادی از دانشجویان برای این جلسه دعوت می‌شوند و حتی اساتید هم همین طور است و همه آنها را دعوت نمی‌کنند. این موضوع مختص امسال نبود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد پلاکاردهایی که در زمان سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در دست افراد بود، گفت: محتوای این پلاکاردها بیشتر نقد عملکرد اقتصادی دولت بود. اصلاح طلبان بیشتر به دنبال فضای بازتر سیاسی و کاهش احکام دانشجویان هستند. اگر تشکل‌های اصلاح طلب هم به سمت مسائل اقتصادی بروند، معنی دار است. این امر نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی خیلی جدی است و جامعه دانشگاهی نگران نوع مدیریت دولت در این زمینه هست. وی افزود: جامعه دانشجویی نسبت به قبل در ارتباط با دولت کمی رادیکال تر شده است. بخش جریان راست از قبل این دولت را قبول نداشته و طبیعتا الآن با ضعف هایی که دولت پیدا کرده و مشکلاتی که دولت دارد می‌خواهد ثابت کند که حرف‌های آنها درست بوده و دولت مقصر وضعیت الآن جامعه است. به نظر من بخشی از این امر درست است و انتظار از دولت بیش از چیزی است که الآن دارد عمل می‌کند. ولی اگر فکر کنیم تقصیر همه آنچه اتفاق افتاده متوجه دولت است، آدرس غلط داده ایم. قطعا فقط دولت در همه آن چیزی که الآن می‌بینیم سهیم نیست. ظریفیان ادامه داد: جریان اصلاح طلب در عرصه مدیریت ها، فضای بازتر سیاسی و مجوز به اتحادیه‌های اصلاح طلبان انتظاراتی از دولت داشت. البته از زمانی که احساس کردند انتقاد فایده‌ای ندارد کمتر انتقادات خود را بیان کردند. با توجه به مسائل اقتصادی و تحریم به نظر می‌رسد که منتقدین دولت بیشتر می‌شوند و شاید حتی رادیکال تر شوند؛ تا اصولگرایان ثابت کنند که این دولت خوب نبوده و اصلاح طلبان هم اعلام کنند انتظاراتشان بیشتر از چیزی است که الآن دارد رخ می‌دهد. وی در مورد بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز گفت: انجمن اسلامی دانشگاه تهران یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین انجمن اسلامی‌های دانشگاه‌های کشور و همواره دارای چهار چوب روشنی هست و چون این مراسم در دانشگاه تهران برگزار می‌شده طبیعی است که انجمن اسلامی دانشگاه تهران حرفی برای گفتن داشته باشد. به نظر می‌رسد دیدگاه این انجمن این است که دولت از ظرفیت‌های قانونی خود به خوبی استفاده نمی‌کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: دولت مستقر نباید اجازه دهد که دولت‌های موازی شکل بگیرند. بر اساس قانون اساسی دولت متولی عرصه‌های مختلف سیاست خارجی و بخش‌های اقتصادی است. ولی در عمل شاهد نقش آفرینی جریانات دیگر هم هستیم. بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران بر این نکته تأکید کرده که حداقل دولت از اختیارات و چهار چوب‌های قانونی خودش حفاظت و حراست کند و به نظر من این تأکید مهمی است. وی افزود: این مسأله مخصوص این دولت نیست ولی با توجه به اینکه ریاست این دولت متکی به تحصیلات حقوقی است انتظار بیشتری از آن داریم. از دولت انتظار می‌رود که متکی به این نگاه حقوقی و بحث هایی که در وعده‌های انتخابات مطرح کرده، در چهارچوب هایی که قانون به او اجازه می‌دهد حداکثر کار را انجام دهد. به نظر من دولت در این زمینه می‌تواند مورد نقد قرار بگیرد که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و حتی عرصه‌های امنیتی از همه ظرفیت هایی که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته استفاده نمی‌کند.