رئیس جمهوری گفت: امروز نیز عده‌ای با شعار تکفیر، جامعه و منطقه را ناامن و به نام اسلام و قرآن، جان و امنیت و ناموس و آثار تمدنی را نابود کرده‌اند. آقای روحانی، تلاش‌های مستکبران برای ناامن کردن منطقه توسط مزدوران تکفیری و همچنین وارد کردن فشار به ملت بزرگ ایران از راه تحریم را ناکام دانست و گفت: نژادپرستان فریبکار در منطقه، روزانه مردم فلسطین را قتل‌عام و مردم یمن را بمباران می‌کنند.*************************


«هادی رحمانی فضلی» مشاور دژپسند شد
«با حکم فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در روز پنجشنبه اول آذر، هادی رحمانی فضلی، پسر وزیر کشور به عنوان مشاور جوان وزیر جدید منصوب شد. در اخبار رسمی منتشره پسوند فضلی از نام فرزند وزیر حذف شده است.» اکنون این سوال مطرح است که چرا پسر وزیری که از بیکاری جوانان کشور گلایه دارد و به دیگران توصیه می‌کند فرزندان دیگران را استخدام کنند، در وزارت اقتصاد مشغول کار شده است؟ مگر غیر از این است که جوانان دیگری با توانایی بهتر از فرزند عبدالرضا رحمانی فضلی در کشور حضور دارند که بیکار هستند؟