دادگاه تجدیدنظر 7 تن از اصلاح‌طلبان

آیینه یزد - دادگاه تجدیدنظر 7 تن از اصلاح‌طلبانیکی از وکلای هفت چهره اصلاح‌طلب، ضمن اشاره به ارجاع پرونده این فعالان سیاسی به دادگاه تجدید نظر استان تهران، از برگزاری جلسه این دادگاه در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر خبر داد. امتداد نوشت؛ حجت‌کرمانی ضمن اشاره به پرونده 7 چهره سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: این پرونده در سال 92 با گزارش مراجع امنیتی علیه تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب در دادسرای ناحیه 33 تهران تشکیل و نهایتا کیفرخواست آن در یازدهم خردادماه سال 95 از سوی مرجع قضایی علیه آقایان حسین کاشفی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی‌پور و خانم آذر منصوری صادر شد. وی افزود:‌ موکلین در معرض عناوین اتهامی تشکیل گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار گرفته و پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. گفتنی است اولین جلسه دادگاه در تاریخ هفتم اسفند ‌ماه سال 95 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تشکیل شده و پس از طی 4 جلسه رسیدگی، در سوم مهرماه سال 96 رای خود را صادر کرد. به موجب این رای آقایان کاشفی، رضا خاتمی، صفایی‌فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، شکوری‌راد و آذر منصوری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و همچنین، آقای محمد نعیمی‌پور نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دو سال حبس محکوم شدند. پیرو این حکم، وکلای پرونده در مهلت قانونی، تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده و پرونده در اسفند سال 96 به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و در نهایت وقت رسیدگی برای تاریخ هفتم آذرماه سال جاری (امروز) تعیین گردید. کرمانی گفت: امیدواریم با دقت‌نظر دادگاه محترم تجدیدنظر و با توجه به سوابق ارزنده موکلین در خدمت به کشور و همچنین عدم توجه اتهامات، موجبات رفع اتهام آنها فراهم شود.