همه بر سر یک سفره بنشینند دعوایی وجود نخواهد داشت

نایب رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای عدالت و حق تصریح کرد: اگر همه بر سر یک سفره بنشینند دعوایی وجود نخواهد داشت. مسعود پزشکیان با اشاره به این باور که باید هر آنچه خدا امر فرموده را پیاده کنیم اظهار کرد: همانطورکه طبابت بر اساس دلایل روشن صورت می‌گیرد مبنای استحکام یک دلیل نیز باید بررسی شده و افراد موظفند آنچه درست‌تر است را انجام دهند. وی با اشاره به سخن شهید بهشتی در کتاب حق و باطل مبنی بر آنکه «اسلام یعنی حق و عدالت» افزود: ابزار رسیدن به حق و عدالت تقوی است و تقوی نیز یعنی حرکت بدون خطا؛ حال باید به مسئولان گفت: چرا حرف‌هایی که می‌زنید محکم نیست. پزشکیان تصریح کرد: اگر حق وجود داشته باشد دعوایی وجود ندارد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا بهداشت و درمان هر کدام بر سر یک سفره نشسته‌اند و مردم نیز بر سر یک سفره، این در حالی است که همه باید بر سر یک سفره بنشینند و اگر انصاف را رعایت کنیم دعوایی هم نخواهیم داشت. مهم‌ترین مساله وحدت و انسجام و اجرای عدالت و حق است.