انتقاد دوباره علی مطهری از صداوسیما
مهندس بازرگان به «تز اسلام منهای روحانیت» معتقد نبود

آیینه یزد - انتقاد دوباره علی مطهری از صداوسیما مهندس بازرگان به «تز اسلام منهای روحانیت» معتقد نبود

بار دیگر نایب‌رئیس مجلس به صداوسیما تذکر داد؛ این‌بار برای تز «اسلام منهای روحانیت» که صداوسیما آن را به بازرگان نسبت داده بود. نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه مرحوم مهندس بازرگان به تز اسلام منهای روحانیت معتقد نبود، از صداوسیما خواست که با دعوت از صاحبنظران آشنا به مقوله مطرح‌شده برنامه‌ای چالشی را تهیه کند. در یادداشت علی مطهری آمده است: «در تاریخ 26/3/96 برنامه‌ای با عنوان «جهان‌آرا» از شبکه افق در شبکه یک سیما بازپخش شد. در این برنامه که نکات مثبت و مفیدی داشت، جناب آقای کوشکی کارشناس برنامه چند بار تز «اسلام منهای روحانیت» را به مرحوم مهندس بازرگان نسبت دادند. این امر خلاف واقع است. اولا مهندس بازرگان به چنین تزی معتقد نبود. این تز را می‌توان با یک دید ابزاری از لابه‌لای آثار مرحوم دکتر شریعتی استخراج کرد و البته گروه فرقان همین کار را کرد و در جزواتش زیاد به آن استناد می‌کرد. همه‌ی نوشته...