شهادت و زخمی شدن چند نفر از هموطنان:
ساعت 9صبح پنج‌شنبه حمله‌ای تروریستی در شهر چابهار به ستاد نیروی انتظامی انجام شد که بعد از صدای انفجار اولیه تا دقایقی صدای تیراندازی نیز در محل انفجار به گوش می‌رسید. تروریست‌ها با خودرو حامل موادمنفجره به ستاد انتظامی چابهار حمله کرده و قصد ورود به ستاد را داشتند که موفق نشده و با مقاومت ماموران انتظامی روبه‌رو شدند و عامل انتحاری، این خودرو را درب ورودی این ستاد منفجر کرد و به هلاکت رسید.***************************


فاجعه کهریزک با تغییر کاربری هم پاک نمی‌شود
احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را چنین مقصر اصلی معرفی کرد: ‌«آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»